استخدام در شرکت ساختمانی ایستا بنای راسخ

متقاضی محترم لطفا از طریق تکمیل فرم زیر درخواست خود را ثبت نمایید.

استخدام

  • مثلا : مسلط به ترسیم فاز دو هستم
  • به تومان وارد کنید