مشاوره ، طراحی و مجری احداث کارخانجات – ایستا بنای راسخ

مشاوره ، طراحی و مجری احداث کارخانجات

شرکت ایستا بنای راسخ دارای سابقه و تجربه در مشاوره ، طراحی و ساختمان کارخانجات صنعتی و تولیدی می باشد و طی سالهای گذشته سوابق درخشانی در ساختمان کارخانجات صنعتی شامل سالنهای تولید، سردر و نگهبانی،  ساختمانهای اداری و ساختمانهای جانبی و ساختمانی رفاهی دارد و آماده همکاری با کارفرمایان گرامی می باشد.

همچنین این شرکت سابقه و تجربه توسعه کارخانه صنعتی شامل تخریب و نوسازی، بازسازی ساختمانهای تولید و اداری، طرح تقویت، محوطه سازی و فضای سبز را دارد.

 

پروژه احداث کارخانه تولیدی – صنعتی محل اجرا: همدان

 

 

توسعه و بازسازی کارخانه تولیدی – صنعتی محل اجرا: تهران

 

 

بخش ابنیه بتنی نیروگاه برقآبی محل اجرا: قم