پروژه اجرای سقف عرشه فولادی پارک فناوری پردیس – ایستا بنای راسخ

پروژه اجرای سقف عرشه فولادی پارک فناوری پردیس

پروژه اجرای سقف عرشه فولادی بلوک E  پارک فناوری پردیس با زیربنای ۱۱۰۰۰ مترمربع در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۵ عقد قرارداد گردید. زمان شروع عملیات اجرایی اردیبهشت ۹۴ بوده و با تلاش کلیه عوامل پروژه در تیرماه ۹۴ با سرعت بسیار مناسب و چشمگیر به پایان رسید.

کارفرما: پارک فناوری پردیس

مدیرطرح: پژوهشکده توسعه کالبدی

مشاور:  مهندسان مشاور پیرراز

پیمانکار: شرکت ایستا بنای راسخ

مشخصات فنی سقف عرشه فولادی:

 

تصاویر پروژه