ارتباط با ما

بازدید کننده محترم شما می توانید علاوه بر راههای ارتباطی ذکر شده در همین صفحه از طریق فرم ذیل باما درتماس باشید.

  • (+98)2166073994-6 تلفن

  •  021- 89 77 63 76   فکس

  • ایمیل     info@ibr–co.ir
  • نشانی  تهران، خیابان آزادی، روبروی حبیب الهی، خیابان شهیدان، برج زیتون، طبقه سیزدهم، واحدA4.