احداث کارخانه تولیدی و صنعتی – ایستا بنای راسخ

احداث کارخانه تولیدی و صنعتی

پروژه احداث کارخانه تولیدی شوکت همدان

شرکت ایستا بنای راسخ ؛ مشاوره، طراحی و احداث کارخانجات تولیدی و صنعتی و مجتمع کشت و صنعت و گاوداری و طرح توسعه و بازسازی کارخانجات