خبرها – برگه 5 – ایستا بنای راسخ

آرشیو خبرها

آرماتوربندی سقف سیلندری E2

پس از اجرای قالب زیری سقف سیلندری بتن نما، با تلاش همکاران اجرایی شرکت عملیات آرماتوربندی سقف سیلندری بلوک E2 شروع گردید.

قالب بندی زیر سقف سیلندری

عملیات اجرای قالب زیر سقف سیلندری پروژه پارک فناوری پردیس آغاز گردید. در این قسمت درز بین قالبها توسط بتونه مخصوص گرفته می شود.

اتمام ساخت قالب فلزی قوسی

با یاری خداوند متعال و تلاش همکاران گرامی عملیات ساخت قالب قوسی جهت اجرای سقف های سیلندری به پایان

بازدید ریاست پارک فناوری پردیس

ریاست محترم پارک فناوری پردیس صبح امروز ۹۴.۰۹.۰۵ از پروژه ساختمان بلوک E پارک بازدید به عمل آوردند. جناب مهندس صفاری نیا و

مراحل پایانی و رنگ آمیزی قالب ها

ساخت قالب های قوسی بالا و پایین سقف سیلندری در مراحل پایانی می باشد و عملیات رنگ آمیزی آنها در تاریخ ۹۴٫۰۹٫۰۲ شروع شده است.

سرعت مناسب ساخت قالب قوسی

ساخت قالب قوسی سقف بتنی اکسپوز توسط شرکت ایستا بنای راسخ با سرعت مناسب در حال انجام می باشد.

شروع ساخت قالب قوسی فوقانی

ساخت قالب فوقانی سقف سیلندری پروژه پارک فناوری پردیس توسط شرکت ساختمانی ایستا بنای راسخ شروع گردید.

ادامه عملیات ساخت قالب قوسی

ساخت قالب قوسی سقف سیلندری پروژه پارک فناوری پردیس با سرعت مناسب در حال انجام است. شاسی قالب زیرین ساخته شده و امروز ۹۴٫۰۸٫۱۳ عملیات جوشکاری ورق، روی شاسی شروع گردید.