طرح توسعه، بهسازی و مقاوم سازی کارخانه

تاریخ شروع

دی 1394

تاریخ پایان

آذر 1397

مدت زمان اجرای پروژه

1100 روز

کارفرما

بخش خصوصی

مدیر طرح

ایستا بنای راسخ

محل پروژه

تهران – شهرک صنعتی شورآباد

متراژ

3500 مترمربع

شماره پروژه

0247/01

یکی از زمینه های فعالیت شرکت ایستا بنای راسخ مشاوره، طراحی و احداث کارخانجات است. شرکت ایستا بنای راسخ پروژه توسعه و مقاوم سازی کارخانه آهنگری نوین با توجه به شرایط فرسودگی موجود کارخانه و لزوم بازسازی و مقاوم سازی بخش های مختلف آن جهت دریافت استانداردهای صنعتی اجرا گردید. عملیات اجرایی این پروژه به گونه ای بود که عملکرد کارخانه مختل نگردیده و خطوط تولید به فعالیت خود ادامه دهند. این پروژه در بازه زمانی بسیار مناسب 1100 روزه انجام شد. این کارخانه در شهرک صنعتی شورآباد واقع شده است. پروژه کارخانه آهنگری در متراژ 3500 مترمربع انجام شد. این پروژه در دی ماه 1394 آغاز و در آذرماه 1397 با موفقیت  کامل به پایان رسید.

1-طرح مقاوم سازی و بهینه سازی سالن A خط تولید با مساحت 380 مترمربع

2-طرح مقاوم سازی و بهینه سازی سالن B خط تولید با مساحت 450 مترمربع

3- احداث ساختمان رفاهی در زمینی به مساحت 200 مترمربع و با سطح زیربنای 420 مترمربع در 2 طبقه

کاربریهای مختلف ساختمان شامل نمازخانه، سالن غذاخوری پرسنل، اتاق کنفرانس، اتاق پرسنل نظارت، نگهبانی و اتاق ژنراتور.

4- عملیات مقاوم سازی و بهسازی انبار مرکزی به مساحت 450 مترمربع

5- عملیات توسعه و بهسازی آزمایشگاه کارخانه آهنگری نوین به مساحت تقریبی 130 مترمربع

6- احداث سرویس های بهداشتی پرسنل اداری و پرسنل خط تولید

7- بهسازی و ساخت سالن غذاخوری پرسنل اداری

8- محوطه سازی کارخانه شامل طراحی و اجرای فضای سبز و بهسازی محوطه بارگیری کارخانه