یکی از زمینه های فعالیت شرکت ساختمانی مهندسی ایستا بنای راسخ طراحی، ساخت و نصب سازه های بتنی خاص، بتنی خاص و ویژه است. بعضی از خدمات این حوزه فعالیت به شرح زیر است:

 • مشاوره، طراحی و اجرای سازه های بتنی خاص و اکسپوز
 • سقف های قوسی بتنی
 • گنبد و مناره های بتنی خاص
 • سردر بتنی
 • سازه بتنی مرکب
 • طرح اختلاط و ساخت انواع بتن معمولی و ویژه
 • اجرای سازه ها و کارهای خاص بتنی، قوسی، گرد، شکسته و تلفیقی
 • اجرای سازه بتنی الحاقی و دستگاه پله
 • سازه بتنی ساختمانهای جانبی
 • انجام بخش بتنی پایپینگ پروژه های صنعتی و نیروگاهی
 • انجام کارهای بتنی سنگین
 •  

این شرکت دارای تیم فنی و اجرایی حرفه ای زیر نظر مهندسین پایه یک نظام مهندسی ساختمان است. شرکت ایستا بنای راسخ آماده همکاری با سازمان ها، نهادها و کرافرمایان محترم در سراسر کشور است.

کنترل کیفیت مصالح و مراحل اجرایی ساختمان از الزمات و اصول انجام پروژه ها می باشد. واحد فنی مهندسی این شرکت با سابقه و تجربه کافی نوع و نحوه کنترل مصالح و آزمایشات مربوطه را مدینرینت می نماید. بنا به در خواست کارفرمایان محترم تمامی آزمایشات مصالح و اجرای کار و همچنین انطباق آن با آیین – نامه ها و مقررات ملی ساختمان انجام می گردد.