اجرای سقف عرشه فولادی

امروزه بدلیل اهمیت سرعت اجرای پروژه ها، اجرای سقف های عرشه فولادی (متال دک) در بین کارفرمایان اولویت انتخاب می باشند.

مزایای اجرای سقف عرشه فولادی:

۱- سرعت بسیار مناسب اجرای سقف عرشه فولادی در مقایسه با سایر سقف ها.

۲- عدم وجود شمع و نگهدارنده در زیر سقف که باعث موازی کاری در فرآیند اجرا می شود.

۳- تاثیر در کاهش وزن سازه فلزی (بیشتر شدن فاصله تیرهای فرعی).

۴- یکپارچه شدن سقف و سازه ساختمان.

۵- سایر مزایای دیگر

مراحل اجرای سقف های عرشه فولادی: 

  • تهیه ورق عرشه فولادی ( عرشه فلزی یا متال دک)
  • فرمدهی ورق عرشه و فلاشینگ
  • پهن کردن و ثابت سازی ورق روی سازه با میخ و چاشنی و پیچ خودکار
  • جوشکاری گلمیخ با دستگاه استاد ولدر stud welder
  • میلگرد گذاری بصورت شبکه مش یا آرماتوربندی
  • بستن فلاشینگ و قالبهای دور سقف
  • جانمایی بازشوها و محل تاسیسات
  • آماده سازی سقف جهت بتن ریزی
  • بتن ریزی سقف با استفاده از ماله دستی یا ماله پروانه ای

مدیران شرکت ایستا بنای راسخ در سالهای اخیر تعدادی زیادی از پروژه ها را به روش سقف عرشه فولادی طراحی و اجرا نموده اند که به پروژه هایی نظیر : پروژه توسعه صادرات ، پروژه مسکونی نیاوران، پروژه مسکونی ملیکا، پروژه تجاری سلتیس، پروژه گلبرگ و پروژه های دیگر.

شرکت ساختمانی ایستا بنای راسخ در نیمه اول سال ۹۴ توانست با سرعت بسیار مناسب اجرای سقف عرشه فولادی پارک فناوری پردیس به متراژ ۱۱۰۰۰ متر مربع را در مدت ۶۰ روز به پایان رساند.

ایستا فی : سامانه آنلاین برآورد و قیمت دهی سقف های عرشه فولادی

ایستافی قیمت دهی آنلاین تهیه مصالح و اجرای سقفهای عرشه فولادی است و شما کارفرمایان، مهندسین مشاور، مدیران و سایر عوامل محترم پروژه در چند دقیقه برآورد زمانی و مالی پروژه خود را دریافت می نمایید.

برآورد مصالح مصرفی (مهندسی)، قیمت تفکیکی مصالح (شفافیت)، مدت زمان اجرا (کار بلدی)، قیمت مصالح مصرفی (بروز)، دریافت قیمت و زمان در چند دقیقه (صرفه جویی) و قابلیت ویرایش و بروزرسانی هر پروژه پروژه (انعطاف پذیری).