طراحی و اجرای کارخانجات شوکت – فاز یک

تاریخ شروع

اسفند 1394

تاریخ پایان

شهریور 1397

مدت زمان اجرای پروژه

کارفرما

مدیر طرح

محل پروژه

همدان - رزن

متراژ

شماره پروژه

سوله های تولید

مساحت : 3300 مترمربع

طبقات : دو طبقه

کاربری : خط تولید، آزمایشگاه، انبا

ساختمان رفاهی و خدماتی

مساحت : 600 مترمربع

طبقات : دو طبقه

کاربری : رختکن، نمازخانه، اتاق های تاسیسات، سرویس بهداشتی، رستوران

ساختمان اداری

مساحت : 2100 مترمربع

طبقات : سه طبقه

کاربری : اداری، رفاهی، خدماتی

مجموعه نگهبانی و سردر طرح مفهومی و تلفیقی سازه اکسپوز بتنی و شیشه

عملیات محوطه سازی

مساحت : 5300 مترمربع

جدول کشی، کفسازی پیاده روها با طرح های فانتزی، اجرای آسفالت